שחר שושן

הפרופיל של שחר שושן

שם שחר שושן
מעבר לסרגל הכלים